Ambulante Jeugdhulp

Soms ontstaan er gedurende het opgroeien problemen in het leven van een jeugdige, waardoor hij of zij op één of meerdere gebieden (dreigt) vast te lopen.
Is er sprake van (aanhoudende) ruzie met ouders ? Problemen op gebied van school, vrienden, justitiële contacten, middelengebruik of andere problemen waardoor er zorgen zijn ?
Helderzorg ondersteunt graag om de jeugdige weer grip te laten krijgen op eigen leven en uitzicht te krijgen op een voor de jeugdige goede toekomst.

In het traject bieden we begeleiding ‘op maat’ door aan te sluiten op de situatie van de individuele jongere.
De ambulante begeleiding vindt plaats in de leefomgeving van de jeugdige. Dit kan zowel thuis, zijn, als op school, bij de sportvereniging, het werk of de dagbesteding.

Aan het begin van het begeleidingstraject krijgt de aangemelde jeugdige twee vaste begeleiders toegewezen. Deze staan de jeugdige tijdens het hele traject gezamenlijk bij.
Door middel van een kennismakingsperiode onderzoeken ze samen met de jeugdige wat er aan de hand is. Samen spreken zij af naar welke doelen ze samen gaan toewerken.

De intensiteit van het aantal contact momenten is afhankelijk van de hulpvraag. Hierbij vinden we het van belang om in de eerste plaats de veiligheid van de jeugdige te verzekeren.
De begeleider is voor de jeugdige een gesprekspartner, steun en toeverlaat. Samen met de begeleider kan de jeugdige vaardigheden aanleren, zelfvertrouwen vergroten en zijn of haar netwerk versterken of uitbouwen.

Binnen ambulante jeugdbegeleiding vinden we het belangrijk dat gezinsleden zoveel als mogelijk en nodig betrokken worden bij de hulpverlening.
Dat geldt ook voor andere belangrijke personen uit de omgeving van de jeugdige (leerkracht, opa, oma, buurvrouw).
We hopen hiermee een natuurlijk positief ingestelde steunend netwerk te creëren, waarbij de jongere leert gebruik te maken van de contacten in zijn netwerk.

Wij werken tijdens onze ambulante begeleiding met vooraf, gezamenlijk, opgestelde doelen, welke drie maandelijks worden geëvalueerd.