Ambulante ondersteuning 18+

Ambulante 18 + begeleiding vanuit Helderzorg richt zich op het begeleiden en ondersteunen van (jong) volwassenen die zelfstandig wonen, maar hierbij op verschillende gebieden zijn vast gelopen. Vanuit de eigen zorgvraag van de cliënt en het netwerk wordt aangestuurd op het zo zelfstandig als mogelijk deelnemen aan de maatschappij en weer regie mogen ervaren over eigen keuzes en leven. Het hoofddoel van de ambulante begeleiding is om de cliënt weer in zijn kracht te zetten. De begeleidingsdoelen kunnen divers zijn en gericht op verschillende leefgebieden van de cliënt. We bieden bij de meest uiteenlopende zaken ondersteuning. Zoals bij regelen van dagelijkse bezigheden, besluiten nemen, beheerszaken regelen, het onderhouden van sociale relaties of huisvesting, (vrijwilligers)werk, activiteiten, of het inzicht in / het omgaan met psychische klachten in het dagelijks leven. De intensiteit van de ingezette hulpverlening is afhankelijk van de zorgvraag en kan in uren variëren per week wanneer dit noodzakelijk is.

In onze begeleiding richten wij ons op een gelijkwaardige werkrelatie waarbij de client zich gezien, gehoord, veilig en geaccepteerd kan voelen. Tijdens onze begeleiding zijn transparantie, inzicht in eigen handelen creëren, een prettige (sociale) omgeving, zingeving, activering en gebruik maken van een netwerk belangrijke schakels in het persoonlijke traject. Samen met de cliënt wordt er gezocht naar activiteiten die passen bij de interesses en mogelijkheden. We hebben verschillende samenwerkingsverbanden met horecagelegenheden, sportscholen, dagbestedingsvormen, vrijwilligersorganisaties etc.  We hebben als doel om het zelfvertrouwen en kwaliteit van leven te bevorderen middels een zinvolle dag invulling, vergroten en onderhouden van sociale contacten. Dit zodat de cliënt zich een volwaardig lid van de maatschappij voelt of mag gaan voelen.

In het hulpverleningsplan wordt vastgelegd op welke leefgebieden de cliënt behoefte heeft aan begeleiding en aan welke doelen de cliënt wil werken. Dit begeleidingsplan wordt periodiek geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken hoe de begeleiding in de afgelopen periode is verlopen en worden doelen gesteld voor de volgende periode.

Om in aanmerking te komen voor ambulante 18 + begeleiding bij Helderzorg is een geldige WMO-indicatie noodzakelijk. Indien nodig kunnen wij ondersteunend zijn bij de aanvraag van deze indicatie.