Cliëntenraad

Cliëntenraad Helderzorg 

De cliënten van Helderzorg worden betrokken en geïnformeerd over de organisatie via een eigen medezeggenschapsorgaan: de cliëntenraad.

De cliëntenraad is bedoeld om hun mening te kunnen geven over de zorg die onze organisatie biedt. Ze denken mee over verbeteringen en leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg binnen onze organisatie.

Zij buigen zich over de praktijk en hoe deze kan verbeteren. Dit doen zij onder andere over de kwaliteit van de zorg en hoe deze ten positieve aangepakt kan worden. Zij denken mee over materiaal, methodes en bespreken zaken die van positief belang kunnen zijn bij de begeleiding die wij bieden.

De cliëntenraad komt elk kwartaal samen. De taken in die vergadering zijn verdeeld onder een voorzitter en een notulist. De cliëntenraad is geen klachtenbureau, maar wil op hoofdlijnen advies geven. Zo’n advies kan bijvoorbeeld voortkomen uit kwaliteitsrapportages en tevredenheidonderzoeken.

Ben je al cliënt bij Helderzorg en heb je vragen of interesse om deel te nemen aan de cliëntenraad? Meld je dan nu aan via clientenraad@helderzorg.nl.