Doelgroep

Iedereen met een verwijzing voor ambulante hulpverlening kan bij Helderzorg terecht. We sluiten niemand uit, hierdoor is de begeleiding voor iedereen toegankelijk en kan deze altijd op maat en vraaggericht geleverd worden. We hanteren om die reden dan ook geen directe uitsluitingsgronden en gaan graag in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen.

De ervaring en deskundigheid van de professionals van Helderzorg zijn divers en onder andere gericht op :

  • Verstandelijke beperking
  • Complexe (ernstige) gedragsproblematiek
  • ASS problematiek
  • Forensische problemen, psychiatrie, verslaving en/of criminaliteit
  • Angst en stemmingsproblematiek
  • Verschillende etnische en/of religieuze achtergronden.
  • Vluchtelingen / migratie problematiek

Doelen waar we, binnen de verschillende begeleidingsvormen, gezamenlijk aan werken kunnen op vele levensgebieden liggen. Te denken valt aan; acceptatie en inzicht in eigen problematiek, motivatie vergroten, activeren, de (sociale) zelfredzaamheid vergroten.