Financiering

Helderzorg biedt op verschillende manieren ambulante begeleiding. U kunt met Helderzorg contact opnemen om een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zal er worden gekeken wat uw hulpvraag is en of Helderzorg u kan ondersteunen bij de hulpvraag. Indien dit het geval is en wederzijdse instemming is, zal er een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek zullen we alle noodzakelijke gegevens bespreken die nodig zijn om de zorg te kunnen bieden waar u recht op heeft.

Financiering:

De begeleiding van Helderzorg kan op verschillende manieren gefinancierd worden:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Jeugdwet
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Forensisch
  • Particulier zorg inkopen

Indicatie of beschikking aanvragen:

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De WMO is er voor volwassenen en mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente.

Wmo aanvragen

U vraagt een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeente basisadministratie persoonsgegevens. Veel gemeenten hebben een loket waar u Wmo-voorzieningen kunt aanvragen.

Bij het Wmo-loket krijgt u ook informatie over de Wmo en hulp bij het aanvragen van een voorziening. In sommige gemeenten kunt u de aanvraag via internet doen.

Volwassenen vanaf 18+

Jeugdwet:
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Indien er sprake is van een hulpvraag voor ambulante jeugdhulp of ambulante ouder- en gezinsondersteuning dient u contact op te nemen met uw gemeente. Iedere gemeente organiseert het aanbieden en financieren van jeugdhulp weer anders. Dit kan zijn via een gemeentelijk jeugdteam in de wijk, maar ook via een jeugdbeschermer of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wilt u gebruik maken van ambulante ondersteuning van Helderzorg ? Informeer dan bij uw gemeente of deze hulp door Helderzorg geboden kan worden.

Forensisch:

Voor onze forensische ambulante begeleiding kunnen cliënten aangemeld worden die een geldige justitiële indicatie hebben. De begeleiding wordt betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat de geboden zorg onderdeel uitmaakt van een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke straf, een strafmaatregel of een andere strafrechtelijke titel. Aan het eind van de strafmaatregel bouwen we de begeleiding stapsgewijs af of we dragen de ondersteuning over. Cliënten die daarna nog (enige tijd) reguliere begeleiding nodig hebben, kunnen wij ambulante WMO- ondersteuning bieden.

 

PGB:
Iedereen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kan in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met dit budget kiest u zelf uw hulpverlener en bepaalt u wanneer, en op welke manier die hulp wordt verleend.

Om in aanmerking te komen voor PGB zorg, dient u een aanvraag in voor een persoonsgebonden budget (pgb) bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente.

Met een pgb kunt u zelf zorg inkopen. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
  • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener.
  • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit kan ook verplicht zijn.