Beschermd Wonen bij Helderzorg

21 februari 2023
Beschermd Wonen bij Helderzorg
Beschermd Wonen bij Helderzorg

Beschermd wonen

Helderzorg biedt beschermd sinds 01 november 2022 wonen op een kleinschalige zorglocatie, in één van de fraaiste historische wijken (de Parken) van Apeldoorn. In totaal is er ruimte voor 12 bewoners. Iedere bewoner heeft zijn eigen kamer en daarnaast gedeelde voorzieningen met medebewoner(s). In principe heeft iedereen een dagbesteding en waar dit niet aan de orde is, ondersteunen we bij het verkrijgen hiervan. Daarnaast wordt het gebruik van voorzieningen buitenshuis gestimuleerd.

Beschermd wonen bij Helderzorg betekent wonen in de wijk met begeleiding op alle levensgebieden. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid: samen met de cliënt, diens verwanten en de samenleving.

Op de locatie is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig, waar de bewoners zo nodig een beroep op kunnen doen. De geboden nabijheid kan aangepast worden naar de behoefte van de bewoners. Er wordt naar gestreefd om onze bewoners een zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving te geven. Helderzorg werkt intensief samen met andere organisaties en voorliggende voorzieningen. Binnen het ondersteuningstraject ligt de focus op gezond gedrag, zingeving en kwaliteit van leven. De bewoners worden gestimuleerd om de zelfredzaamheid zoveel als mogelijk te vergroten. Binnen het ondersteuningstraject wordt middels de zelfredzaamheidsmatrix de krachten en aandachtspunten structureel in kaart gebracht. Op basis van deze analyse wordt het zorgplan vastgesteld.

Er is op dagelijkse basis sprake van ondersteuning op gebied van:

  • Huishoudelijke vaardigheden en/of taken;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Goed huurderschap
  • Emotieregulatie;
  • Oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
  • Financiën;
  • Zinvolle dagbesteding en structurele zingevende activiteiten;
  • Ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
  • Participeren in de maatschappij;

Er wordt gestreefd naar het bevorderen van duurzame uitstroom richting een (beschermd) zelfstandig leven. Wanneer de bewoner eraan toe is, bestaat de mogelijkheid door te groeien naar volledig zelfstandig wonen met (intensieve) ambulante ondersteuning. Het doel is een flexibel aanbod te creëren tussen 24 uurs intramurale en  ambulante begeleiding. Hiermee ontstaat vervlechting van begeleid (beschermd) wonen en ambulante begeleiding.

Voor het wonen binnen onze beschermd wonen locatie is een beschermd wonen indicatie vanuit de  gemeente Apeldoorn noodzakelijk. Er zijn ook mogelijkheden om te plaatsen met een PGB indicatie. Aanmelden kan via: aanmelden@helderzorg.nl