Helderzorg creëert een heldere samenwerking

19 februari 2019
Helderzorg creëert een heldere samenwerking
Helderzorg creëert een heldere samenwerking

Twee jaar geleden openden ambulant hulpverleners (en broers) Mohamed en Jaouad Taibe aan het Stationsplein 84 de deuren van Helderzorg. Dit staat voor goede, passende en professionele zorg. Helderzorg werkt voor de gemeenten in de gehele regio Stedendriehoek, maar focust zich vooralsnog hoofdzakelijk op Apeldoorn en Deventer.

“De visie van Helderzorg gaat uit van de unieke mens die zogezegd ‘tussen de wal en het schip is geraakt’. Het betreft alle leeftijdscategorieën en allerhande problematiek. Denk aan psychische problemen, drugs- en alcoholverslaving, maatregelen vanuit een justitieel kader of cliënten met een licht-verstandelijke beperking”, aldus Taibe. “Wij vinden het belangrijk om ons te verdiepen in de belevingswereld van de cliënt en om onvoorwaardelijke ondersteuning en nabijheid te bieden. Samen met onze ketenpartners werken we op deze manier – we noemen het zelf ‘bemoeizorg’ – aan een positieve werkrelatie, waardoor we de cliënt weer kunnen ondersteunen in zijn functioneren in de maatschappij. We gaan daarbij uit van de krachten van de cliënt en zijn omgeving. Er wordt naar gestreefd om de cliënt een zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving te geven. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid: samen met de cliënt, samen met diens netwerk en samen met de samenleving.”

De missie van Helderzorg is om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij binnen zijn of haar mogelijkheden. “Wij voorzien onze cliënten in de behoefte van erkenning en geven ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en bieden inzicht in eigen problematiek en gedrag door middel van uitleg en doelgerichte opdrachten. Doelen waar we binnen de begeleiding aan werken, kunnen op vele gebieden liggen; te denken valt aan acceptatie en inzicht in eigen problematiek, motivatie vergroten, het leren uiten van emoties en de sociale redzaamheid vergroten.” En dat lukt regelmatig wonderwel, vertelt Mohamed niet zonder trots: “Onlangs heeft een cliënt met wie we intensief hebben samengewerkt, een schooldiploma weten te bemachtigen. Ondanks de trauma’s, faalangsten en weinig motivatie hebben we intensief samengewerkt, met als resultaat een diploma aan het ROC Aventus. Dat is niet alleen voor haar maar ook voor ons een hoogtepunt in onze hulpverlening.”

Het hoofddoel van de begeleiding door Helderzorg is om de cliënt weer in zijn kracht te zetten. De begeleiding is zeer divers en richt zich op alle leefgebieden van de cliënt. Taibe: “Ons doel is om de client zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij, waardoor hij of zij zich gehoord en geaccepteerd voelt en waarbij het inzicht in eigen handelen wordt vergroot. We zeggen ook altijd tegen een cliënt: ‘Je mag er zijn!’ Waar nodig wordt ingezet op het begeleiden, ondersteunen en verstevigen van het systeem van de cliënt en zetten wij in op het vergroten van het sociale netwerk. Wij staan pal náást onze cliënten.”

Ook voor het motiveren en zoeken naar een passende dagbesteding en -invulling is men bij Helderzorg aan het juiste adres. “Soms komen ze even bij ons een kopje koffie drinken of een boek lezen. Wij zijn laagdrempelig door onze kleinschaligheid en korte lijntjes met de ketenpartners.” Het is een jong maar daadkrachtig team: “Maar wel al met ruim tien jaar ervaring in de zorgsector. Wij staan voor het creëren van een heldere samenwerking en hulpverlening, vandaar de naam Helderzorg. Geen bureaucratie op welk niveau ook, pure transparantie.”

Bron: https://www.stedendriehoek.net/stedendriehoek/nieuws/helderzorg-creeert-heldere-samenwerking