Tien organisaties tekenen nieuwe overeenkomst Beschermd wonen en Beschermd Thuis met gemeente Apeldoorn

22 mei 2024
Tien organisaties tekenen nieuwe overeenkomst Beschermd wonen  en Beschermd Thuis met gemeente Apeldoorn
Tien organisaties tekenen nieuwe overeenkomst Beschermd wonen en Beschermd Thuis met gemeente Apeldoorn

Na een intensief aanbestedingsproces zijn er tien zorgorganisaties geselecteerd voor het aanbieden van  Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in de regio Oost-Veluwe.  Afgelopen vrijdag was de feestelijke ondertekening door alle geselecteerde zorgorganisaties en de regiogemeenten. De komende jaren wordt in deze regio gewerkt aan de beweging van ‘beschermd wonen naar beschermd thuis’.  Dat betekent dat mensen vaker zelfstandig gaan wonen in de wijk en daar woonbegeleiding krijgen in plaats van dat ze bij een instelling gaan wonen. Om deze beweging mogelijk te maken wil de regio met minder zorgaanbieders werken, zodat de samenwerking tussen deze partners en de gemeenten beter kan worden vormgegeven.

Wethouder Anja Prins (die namens de regiogemeenten de ondertekening voor haar rekening nam): “In deze regio leven we fijn met elkaar samen en kijken naar elkaar om. Belangrijk is daarin dat we de zorg en begeleiding van mensen die dat nodig hebben ook goed met elkaar organiseren. Een van de doelen van deze aanbesteding is om met minder partners meer grip te krijgen op de kwaliteit van de zorg en begeleiding in onze regio. Zo kunnen we de relaties en de samenwerking versterken. Daarnaast vindt de gemeenten het belangrijk om ook met zorgpartners te werken die helpen om de beweging te maken van beschermd wonen naar beschermd thuis. We zijn blij met de uitkomsten van deze aanbesteding en zien uit naar de samenwerking”.